ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ประชุมผู้บริหารสำนักฯ เจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ประชุมผู้บริหารสำนักฯ เจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar