ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ และผู้บริหารในสังกัด สปข.1 ร่วมต้อนรับ พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศและคณะ ในโอกาสเยี่ยมขอบคุณสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ และผู้บริหารในสังกัด สปข.1 ร่วมต้อนรับ พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศและคณะ ในโอกาสเยี่ยมขอบคุณสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :