ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กรมประชาสัมพันธ์ ปี 65 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร

วันนี้ (8 มิย 65) เวลา 16.40 น.ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กรมประชาสัมพันธ์ ปี 65 พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โดยมีนายนิกร ธัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :