เวลา 07.00 น. นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีสักการะพระอินทร์ พระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
ครบรอบ 60 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
(6 พ.ย.63) เวลา 07.00 น. นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีสักการะพระอินทร์ พระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 60 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เพื่อความเป็นศิริมงคล

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :