นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะเดินทางไปตรวจติดตามโครงการปรับปรุงห้องส่งทีวีกับรถผลิตรายการโทรทัศน์ระบบ HD หรือรถโอบี

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1ตรวจติดตามโครงการงบลงทุนของกรมประชาสัมพันธ์ที่สถานีโทรทัศน์ฯขอนแก่น
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00น.นายพรพิทักษ์  แม้นศิริ  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะเดินทางไปตรวจติดตามโครงการปรับปรุงห้องส่งทีวีกับรถผลิตรายการโทรทัศน์ระบบ HD หรือรถโอบี ซึ่งเป็นโครงการงบลงทุนของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นการไปติดตาม ในประเด็นที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1ช่วยกำกับดูแลด้วย โดย นายสมบัติ  ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นนำผู้เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงก่อสร้างห้องส่งสถานีโทรทัศน์ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากโดยโครงการนี้จะแล้วเสร็จในปลายเดือนกันยายน 2564


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :