ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง พนักงานกระจายเสียงภาษาท้องถิ่น

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก พนง.ภาษา.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar