ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนาเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
พนง นักสื่อ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar