ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
เจ้าพนักงานธุรการ07042566.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar