ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ จพง.ธุรการ25012566.pdf |


คะแนนโหวต :