ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศเจ้าพนักงานธุรการ09122565.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar