ข่าวภูมิภาค
จังหวัดชัยภูมิ ขยายเครือข่าย อพม.เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน (24/11/2557)
การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด (24/11/2557)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งสว่าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24/11/2557)
  องคมนตรีและชาวกาฬสินธุ์ลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาโครงการปุ๋ยสั่งตัด (24/11/2557)
  สศข.9 ชู เกษตรเดินหน้าหนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จ.สงขลา รับมือ AEC (24/11/2557)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557. (24/11/2557)
จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีจ.ขอนแก่น ปี 2557. (24/11/2557)
มหกรรม สิงห์ ปั่นพิชิตมอหินขาวที่ชัยภูมิ (24/11/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวเด่นประจำวัน
อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัคราชตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (24/11/2557)
งานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ขอนแก่น ปี 2557 จัดยิ่งใหญ่ มีจีนและ 8 ชาติอาเซียน ร่วมกิจกรรม (24/11/2557)
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ขอนแก่นปล่อยขบวนรถจักรช่วยภัยแล้งและมอบนโยบายผู้ว่าราชการ 20 จังหวัดภาคอีสาน (19/11/2557)
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ขอนแก่นปล่อยขบวนรถจักรช่วยภัยแล้งและมอบนโยบายผู่ว่าราชการจังหวัด20 จังหวัด (19/11/2557)
นายกฯ เป็นประธานประชุมผู้ว่าฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เพื่อติดตามการปฏิบัติงานฯ (19/11/2557)
  จังหวัดขอนแก่นพร้อมรับนายกฯลงพื้นที่ตรวจภัยแล้งภาคอีสาน (18/11/2557)
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ขอนแก่น 19 พย57 เพื่อตรวจติดตามการช่วยเหลือราฎษรเรื่องภัยแล้งและการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรม (18/11/2557)
  จ.ขอนแก่นประกาศหยุดปล่อยน้ำเพื่อการเกษตร หลังปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์เริ่มลด (17/11/2557)
อ่านทั้งหมด     
ภาพเราชาว สปข.1
  ครบรอบวันก่อตั้ง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น (11/11/2557)
  ครบรอบวันก่อตั้ง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น (10/11/2557)
  รวมภาพกิจกรรมงานวันเกษียณ 19 ก.ย 2557 (22/09/2557)
  รวมภาพกิจกรรมงานวันเกษียณ 19 ก.ย 2557 (22/09/2557)
  การสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย คสช. วันที่ 9 ก.ย. 57 ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา (11/09/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์อาเซียน
จีน และอีก 8 ชาติอาเซียน นำศิลปวัฒนธรรมร่วมแสดงในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ปี 2557 ยิ่งใหญ่ (13/11/2557)
  โคราชเปิดศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (28/10/2557)
  ผู้ว่าฯขอนแก่นหารือความร่วมมือกับ เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทยพัฒนาสู่ AEC (27/10/2557)
  โครงการความร่วมมือรถไฟจีนไทยรองรับ AEC (16/10/2557)
  กรมการบินพลเรือน เดินหน้าแผนพัฒนาสนามบินขอนแก่น สู่ท่าอากาศยานนานาชาติรับอาเซียน (18/06/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวทั่วไป สขร.
  ข้อมูลประชาสัมพันธ์ตามประเด็น IOC วันที่ 14-20 ตุลาคม 2558
  ข้อมูลประชาสัมพันธ์ตามประเด็น IOC วันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2557
  ข้อมูลประชาสัมพันธ์ตามประเด็น IOC วันที่ 23 - 29 กันยายน 2557
  ข้อมูลประชาสัมพันธ์ตามประเด็น IOC วันที่ 16 - 22 กันยายน 2557
  ข้อมูลประชาสัมพันธ์ตามประเด็น IOC วันที่ 9 - 15 กันยายน 2557
อ่านทั้งหมด     
ข่าวยามเช้า สขร.
จ่ายเงินนำร่องช่วยเหลือชาวนา
แข่งขันจักรยานประเภทถนน และ เสือภูเขาทางเรียบ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับต้น ระดับกลาง และ ระดับสูง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับต้น ระดับกลาง และ ระดับสูง
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตาม Road Map คสช.
อ่านทั้งหมด     
ศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผยยาเสพติดสนับสนุนการแก้ใขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤตโครงการมายไอดอลคนต้นแบบ ปี 2557 
  โรงเรียนปอเนาะ (03/06/2557)
  อิสลามศึกษา (02/06/2557)
  ผู้นำศาสนาสร้างสันติสุข (02/06/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา/ประชาสัมพันธ์
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 (24/11/2557)
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลภูผาม่าน อ.ภูผ่าม่าน จ.ขอนแก่น (24/11/2557)
  ประกาศประกวดราคาจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140 (24/11/2557)
  ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 (24/11/2557)
  ประกาศสอบราคาพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (24/11/2557)
อ่านทั้งหมด     
รับสมัครงานและข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 (24/11/2557)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครสอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารและรั้วสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร (18/11/2557)
แขวงการทางสกลนครที่ 1 กรมทางหลวง ประกวดราคางานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัสต์ (18/11/2557)
ข่าวประกวดราคา (18/11/2557)
ข่าวประกวดราคา (18/11/2557)
อ่านทั้งหมด     
 
พักสาระมาฟังเพลง online กัน เถอะ

สวท.มหาสารคาม FM 106.5 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

 

สวท.นครราชสีมา FM 105.25 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.หนองคาย FM 90.5 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.กาฬสินธุ์ FM 93.0 MHz
src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.ชัยภูมิ FM 92.75 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.เลย FM 95.25 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.อุดรธานี FM 93.75 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.สกลนคร FM 91.25 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.หนองบัว FM 97.25 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.ด่านซ้าย FM 90.25 MHz.
src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.บึงกาฬ FM 104.25 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

 

สวท.ชุมแพ FM 93.25 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

วิทยุออนไลน์ สวท.มหาสารคาม AM 531 kHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

 

สปอตและสารคดี เพื่อการประชาสัมพันธ์
ตามโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

 
IOC ประเด็น ที่ 13
     
IOC ประเด็น ที่ 14
     
IOC ประเด็น ที่ 15
     


prd1 e-san highliht

      วารสาร สปข.1
ดูทั้งหมด

รับฟังวิทยุออนไลน์สื่อในสังกัด สปข.1
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    <iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/eeuwdmLe4js?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>   
ดลังภาพและเสียง สำนักงานพิเศษ กองทุนบำเน็จ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ ศุนย์ประชาสัมพันธ์เยียวยา ป.ป.ช. สมาคมข้าราชการพลเรือน รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 20/1 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043 227 402 แฟกซ์ 043 227 404
email : prd_region1@hotmail.com, natprd1@hotmail.com , nbt_ray@hotmail.com