ข่าวเด่น
 
 
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
พิธีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สส
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานพิธีเปิด “ศูนย์ประชาสัมพันธ์อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1” ณ อาคารโฮมขวัญ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สปข.๑ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น จัดโครงการ สร้างรอยยิ้มสู่สังคมไทย ร่วมใจต้านภัยหนาว ณ โรงเรียนบ่อเหมืองน้อย จ.เลย
การประชุมชี้แจง การดำเนินงานโครงการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่น รายการรัฐสภาของเรา ตามแผนประจำปีงบประมาณ 2555 พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจาก สวท. ในสังกัด สปข.1 วันที่ 19 ธันวาคม 2554 ณห้องประชุมโฮมขัวญ
นายอเนก เกตุเอม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ดร.นายแพทย์ ณรงค์ วงศ์บา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ร่วมลงนาม MOU การเผยแพร่ข่าวและภัยสุขภาพ
ภาพกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติฯ
สปข.1เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
โครงการเสวนาเฉลิมพระเกียรติ “โฮมฮักภักดีองค์ภูมินทร์ 84 พรรษา สว่นข่าวและรายการภูมิภาค จัดกิจกรรมเสวนาเฉลิมพระเกียรติ “โฮมฮักภักดีองค์ภูมินทร์” ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส ขอนแก่น เพื่อเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็น และแสดงควา
โครงการ “สานสัมพันธ์เครือข่ายการประชาสัมพันธ์” สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์เครือข่ายการประชาสัมพันธ์” เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
อ่านทั้งหมด
 

 
« มีนาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
หน่วยงาน สปข.1
 
 
ข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ลงนามสมุดเยี่ยม
รายการสมุดเยี่ยมชม
หัวข้อ : 0
ข้อความ : เยี่ยมขึ้นทุกวัน
ชื่อผู้ลงนาม : ชาวบ้าน
หน่วยงาน/สังกัด : ผู้สนใจทั่วไป
email :
วันที่ลงนาม :   03/08/2556

  หน้าที่ :[ 1 ]
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
กลุ่มของเว็บไซต์
 • น้ำท่วม (7)

 • ลิงค์เว็บสถานการณ์น้ำท่วม
  Untitled Document
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 245/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์/โทรสาร 043-465773 , นายณัฐกร ผโลประการ E-mail : natprd1@hotmail.com นางฑัชมาวรรณ ดีประเสริฐ E-mail : nbtradio@hotmail.com

   
  ข่าวประชาสัมพันธ์