ข่าวภูมิภาค
จังหวัดกาฬสินธุ์สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศอาคาร 6 ชั้น 144 เตียง (31/01/2558)
จังหวัดกาฬสินธุ์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (31/01/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยมประกวดราคาจ้างโครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังบดอัด หมู่ 1 (31/01/2558)
เทศบาลตำบลมหาไชยประกวดราคาจ้างเหมาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมหาไชยคุ้มใหม่ หมู่ที่ 9 – บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ (31/01/2558)
หน่วยความมั่นคงจังหวัดชัยภูมิ จัดฝึก อส.อปพร.เพื่อความมั่นคง (30/01/2558)
สภากาชาดไทยมอบชุดกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยที่จังหวัดชัยภูมิ (30/01/2558)
ผู้ว่าฯรุดเยี่ยมเหยื่อไฟลามทุ่ง ปะทุโหมไหม้บ้านวอดทั้งหลัง (30/01/2558)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผย ญี่ปุ่นให้ทุนสนับสนุนไทยเพื่อพัฒนาด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมสานต่อความร่วมมือด้านอื่นๆเพิ่มเติม (30/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวเด่นประจำวัน
อำเภอนามนจัดเวทีระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนสะท้อนความเห็นหัวข้อการบริหารราชการแผ่นดิน (31/01/2558)
จังหวัดกาฬสินธุ์ขอให้สถานประกอบกิจการหรือนายจ้างส่งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการ (แบบ คร.11) ด่วน...หากไม่ส่งจะถูกดำเนินคดีและถูกเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย (31/01/2558)
จังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศระดับจังหวัด 20 กุมภาพันธ์นี้ (31/01/2558)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามมอบโล่เกียรติคุณ อพม.ดีเด่น ประจำปี 2558 (30/01/2558)
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม มอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.4-01 ให้กับเกษตรกร 11 อำเภอ (30/01/2558)
กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจัดสัมมนาสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (30/01/2558)
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคธุรกิจ เอกชนศึกษาดูงานการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการเกษตรและบริการการท่องเที่ยว (30/01/2558)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 นำนักศึกษาชาวต่างประเทศศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย (29/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ภาพเราชาว สปข.1
  สปข ๑ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช (08/12/2557)
  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สปข ๑ พิธีถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช (08/12/2557)
  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สปข ๑ ทำบุญตักบาตร ๕ ธันวามหาราช (08/12/2557)
  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันถวายสัตย์ปฎิญาณตนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (04/12/2557)
  ครบรอบวันก่อตั้ง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น (11/11/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์อาเซียน
จีน และอีก 8 ชาติอาเซียน นำศิลปวัฒนธรรมร่วมแสดงในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ปี 2557 ยิ่งใหญ่ (13/11/2557)
  โคราชเปิดศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (28/10/2557)
  ผู้ว่าฯขอนแก่นหารือความร่วมมือกับ เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทยพัฒนาสู่ AEC (27/10/2557)
  โครงการความร่วมมือรถไฟจีนไทยรองรับ AEC (16/10/2557)
  กรมการบินพลเรือน เดินหน้าแผนพัฒนาสนามบินขอนแก่น สู่ท่าอากาศยานนานาชาติรับอาเซียน (18/06/2557)
อ่านทั้งหมด     
ศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผยยาเสพติดโครงการมายไอดอลคนต้นแบบ ปี 2557 
  โรงเรียนปอเนาะ (03/06/2557)
  อิสลามศึกษา (02/06/2557)
  ผู้นำศาสนาสร้างสันติสุข (02/06/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา/ประชาสัมพันธ์
  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.หนองคาย (31/01/2558)
  ประกาศสอบราคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น (31/01/2558)
  ประกาศสอบราคา ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น (31/01/2558)
  ประกาศประกวดราคา ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น (31/01/2558)
  ประกาศประกวดราคา ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น (31/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
รับสมัครงานและข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2557 (28/01/2558)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น (22/01/2558)
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 (05/01/2558)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต1 ขอนแก่น ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (30/12/2557)
สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ หนองเป็ด หมู่ที่ 6 (26/12/2557)
อ่านทั้งหมด     
 
พักสาระมาฟังเพลง online กัน เถอะ

สวท.มหาสารคาม FM 106.5 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

 

สวท.นครราชสีมา FM 105.25 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.หนองคาย FM 90.5 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.กาฬสินธุ์ FM 93.0 MHz
src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.ชัยภูมิ FM 92.75 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.เลย FM 95.25 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.อุดรธานี FM 93.75 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.สกลนคร FM 91.25 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.หนองบัว FM 97.25 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.ด่านซ้าย FM 90.25 MHz.
src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.บึงกาฬ FM 104.25 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

 

สวท.ชุมแพ FM 93.25 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

วิทยุออนไลน์ สวท.มหาสารคาม AM 531 kHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

 

สปอตและสารคดี เพื่อการประชาสัมพันธ์
ตามโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

 
IOC ประเด็น ที่ 13
     
IOC ประเด็น ที่ 14
     
IOC ประเด็น ที่ 15
     


prd1 e-san highliht

      วารสาร สปข.1
ดูทั้งหมด

รับฟังวิทยุออนไลน์สื่อในสังกัด สปข.1
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    <iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/eeuwdmLe4js?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>   

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 20/1 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ 043 227 402 แฟกซ์ 043 227 404
email : prd_region1@hotmail.com , nbt_ray@hotmail.com , janemoku@gmail.com
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 20/1 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043 227 402 แฟกซ์ 043 227 404
email : prd_region1@hotmail.com, natprd1@hotmail.com , nbt_ray@hotmail.com