ข่าวภูมิภาค
จังหวัดเลย มอบป้ายสัญลักษณ์ “ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q” (31/10/2557)
จังหวัดเลย มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด (31/10/2557)
จังหวัดเลย มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดเลย (31/10/2557)
จังหวัดเลย เตรียมจัดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” วันที่ ๔ พฤศจิกายนนี้ (31/10/2557)
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการแผ่นดิน ตรวจภัยแล้งจังหวัดขอนแก่น (31/10/2557)
  รายงานสภาพอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา (ช่วงวันที่1-4 พ.ย. 57) (31/10/2557)
  กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการเข้มรับมือเชื้ออีโบลา (31/10/2557)
  ภารกิจนายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2557 (31/10/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวเด่นประจำวัน
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการแผ่นดิน ตรวจภัยแล้งจังหวัดขอนแก่น (31/10/2557)
ราชบัณฑิตยสถานร่วมหับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีจัดโครงการอบรมครูภาษาไทย สู่อาเซียน (31/10/2557)
สภาสังคมสงเคราะห็แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญสั่งซื้อดอกแก้วกัลยา (31/10/2557)
  รัฐบาลเตรียมพร้อมจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองเพื่อถวายความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน (31/10/2557)
3 เดือน ศูนย์ดำรงธรรมขอนแก่น ที่ตั้งตามนโยบาย คสช. ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 635 เรื่อง ยุติเรื่องได้ 160 เรื่อง (30/10/2557)
จ.ขอนแก่น พร้อมจัดรณรงค์ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” (30/10/2557)
จ.ขอนแก่น แจ้งเลื่อนวันถวายกฐินแก่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน. (30/10/2557)
ส.อ.ท.ผลักดันโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (30/10/2557)
อ่านทั้งหมด     
ภาพเราชาว สปข.1
  รวมภาพกิจกรรมงานวันเกษียณ 19 ก.ย 2557 (22/09/2557)
  รวมภาพกิจกรรมงานวันเกษียณ 19 ก.ย 2557 (22/09/2557)
  การสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย คสช. วันที่ 9 ก.ย. 57 ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา (11/09/2557)
  การประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย คสช. วันที่ 9 ก.ย. 57 ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา (29/08/2557)
  ผอ.สปข.1และคณะ เข้าหารือรองเสนาธิการกองทัพภาคที่2 ค่ายสุรนารี เรื่องการเตรียมการสัมมนาชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย คสช. เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 57 ณ ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (29/08/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์อาเซียน
  โคราชเปิดศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (28/10/2557)
  ผู้ว่าฯขอนแก่นหารือความร่วมมือกับ เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทยพัฒนาสู่ AEC (27/10/2557)
  โครงการความร่วมมือรถไฟจีนไทยรองรับ AEC (16/10/2557)
  กรมการบินพลเรือน เดินหน้าแผนพัฒนาสนามบินขอนแก่น สู่ท่าอากาศยานนานาชาติรับอาเซียน (18/06/2557)
  สะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 เชื่อม "ไทย-ลาว" สู่อาเซียน (16/06/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวทั่วไป สขร.
  ข้อมูลประชาสัมพันธ์ตามประเด็น IOC วันที่ 14-20 ตุลาคม 2558
  ข้อมูลประชาสัมพันธ์ตามประเด็น IOC วันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2557
  ข้อมูลประชาสัมพันธ์ตามประเด็น IOC วันที่ 23 - 29 กันยายน 2557
  ข้อมูลประชาสัมพันธ์ตามประเด็น IOC วันที่ 16 - 22 กันยายน 2557
  ข้อมูลประชาสัมพันธ์ตามประเด็น IOC วันที่ 9 - 15 กันยายน 2557
อ่านทั้งหมด     
ข่าวยามเช้า สขร.
จ่ายเงินนำร่องช่วยเหลือชาวนา
แข่งขันจักรยานประเภทถนน และ เสือภูเขาทางเรียบ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับต้น ระดับกลาง และ ระดับสูง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับต้น ระดับกลาง และ ระดับสูง
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตาม Road Map คสช.
อ่านทั้งหมด     
ศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผยยาเสพติดสนับสนุนการแก้ใขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤตโครงการมายไอดอลคนต้นแบบ ปี 2557 
  โรงเรียนปอเนาะ (03/06/2557)
  อิสลามศึกษา (02/06/2557)
  ผู้นำศาสนาสร้างสันติสุข (02/06/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา/ประชาสัมพันธ์
  ประกาศเชิญชวนทั่วไป จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปะปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น (30/10/2557)
  ประกาศสอบราคาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (30/10/2557)
  ประกาศสอบราคา สำนักงานเทศบาลตำบลป่ามะนาว อ. บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (30/10/2557)
  ประกาศสอบราคา สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (30/10/2557)
  ประกาศสอบราคา สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น (30/10/2557)
อ่านทั้งหมด     
รับสมัครงานและข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศประชาสัมพันธ์ข่าว สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6-7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 (24/10/2557)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเปลี่ยนสายงานบริหารจำนวน 2 อัตรา (23/06/2557)
  ประกาศการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี 2557 (23/06/2557)
สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (18/06/2557)
  เตือน! หญิงไทยระวังถูกหลอกให้ไปค้าประเวณีในต่างประเทศ โดยใช้ตำแหน่งงานล่อใจ (01/11/2556)
อ่านทั้งหมด     
 
พักสาระมาฟังเพลง online กัน เถอะ

สวท.มหาสารคาม FM 106.5 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

 

สวท.นครราชสีมา FM 105.25 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.หนองคาย FM 90.5 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.กาฬสินธุ์ FM 93.0 MHz
src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.ชัยภูมิ FM 92.75 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.เลย FM 95.25 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.อุดรธานี FM 93.75 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.สกลนคร FM 91.25 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.หนองบัว FM 97.25 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.ด่านซ้าย FM 90.25 MHz.
src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.บึงกาฬ FM 104.25 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

 

สวท.ชุมแพ FM 93.25 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

วิทยุออนไลน์ สวท.มหาสารคาม AM 531 kHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

 

สปอตและสารคดี เพื่อการประชาสัมพันธ์
ตามโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

 
IOC ประเด็น ที่ 13
     
IOC ประเด็น ที่ 14
     
IOC ประเด็น ที่ 15
     


prd1 e-san highliht

      วารสาร สปข.1
ดูทั้งหมด

รับฟังวิทยุออนไลน์สื่อในสังกัด สปข.1
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    <iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/eeuwdmLe4js?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>   
สำนักงานพิเศษ กองทุนบำเน็จ Sci Math กยศ. ศุนย์ประชาสัมพันธ์เยียวยา ดลังภาพและเสียง กระทรวงแรงงาน สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 20/1 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043 227 402 แฟกซ์ 043 227 404
email : prd_region1@hotmail.com, natprd1@hotmail.com , nbt_ray@hotmail.com