ข่าวภูมิภาค
  โคราช จัดพิธีมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านรักษาศีล 5ชาวประชาเป็นสุข และ โครงการวัดและศาสนสถานสะอาดร่มเย็น ประจำปี 2557 (25/10/2557)
  เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดหนองคายและสภาพัฒนาการเมืองสถาบันพระปกเกล้าร่วมกันจัดเวทีสร้างความเข้าใจภาคพลเมืองสู่จังหวัดจัดการตัวเอง (24/10/2557)
  โคราชเตรียมพัฒนาแหล่งโบราณคดีเก่าแก่ที่สุดในอีสานใต้ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ (24/10/2557)
  สุวัจน์ เชื่อ พิธีเปิด-ปิดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ที่โคราช จะช่วยยกมาตรฐานพิธีเปิดกีฬาแห่งชาติให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลระดับนานาชาติ (24/10/2557)
  รพ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานวันตับอักเสบโลก (24/10/2557)
  โคราชประกอบพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (24/10/2557)
  ชาวกาฬสินธุ์ร่วมบำเพ็ญพระกุศลครบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (24/10/2557)
  โคราชเปิดงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่13 คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า พันล้าน (24/10/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวเด่นประจำวัน
ขอนแก่น ขอเชิญสถานศึกษา สมาคม มูลนิธิและศิษย์ เสนอชื่อครูเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 58 (24/10/2557)
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อ.น้ำพอง ขอนแก่น (24/10/2557)
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ปี 2557 ขอนแก่นดินแดนเสียงแคน ดอกคูน (24/10/2557)
พุทธศาสนิกชน ชาวขอนแก่น พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ทำพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบรอบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (24/10/2557)
  กฟผ. ขอความร่วมมือประชาชน รณรงค์ไม่จุดโคมลอย ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศ (24/10/2557)
  จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557 (21/10/2557)
  จังหวัดขอนแก่นจัดประกวดนางงามไหมปี 2557 ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท (21/10/2557)
ขอนแก่น สรุปยอดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามนโยบาย คสช. มีหมู่บ้านและชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 773 จากทั้งหมด 2,7320 หมู่บ้าน (21/10/2557)
อ่านทั้งหมด     
ภาพเราชาว สปข.1
  รวมภาพกิจกรรมงานวันเกษียณ 19 ก.ย 2557 (22/09/2557)
  รวมภาพกิจกรรมงานวันเกษียณ 19 ก.ย 2557 (22/09/2557)
  การสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย คสช. วันที่ 9 ก.ย. 57 ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา (11/09/2557)
  การประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย คสช. วันที่ 9 ก.ย. 57 ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา (29/08/2557)
  ผอ.สปข.1และคณะ เข้าหารือรองเสนาธิการกองทัพภาคที่2 ค่ายสุรนารี เรื่องการเตรียมการสัมมนาชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย คสช. เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 57 ณ ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (29/08/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์อาเซียน
  โครงการความร่วมมือรถไฟจีนไทยรองรับ AEC (16/10/2557)
  กรมการบินพลเรือน เดินหน้าแผนพัฒนาสนามบินขอนแก่น สู่ท่าอากาศยานนานาชาติรับอาเซียน (18/06/2557)
  สะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 เชื่อม "ไทย-ลาว" สู่อาเซียน (16/06/2557)
จังหวัดขอนแก่นกระตุ้นตลาดประชุมแสดงสินค้าและยกระดับภาคบริการธุรกิจไมซ์ ขอนแก่น งานDOMESTIC MICE Mart ครั้งที่ 1 (13/06/2557)
  มหาสารคามจัดมหกรรม OTOP ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก แก้ปัญหาความยากจน พัฒนากองทุนสตรี สู่อาเซียน (08/01/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวทั่วไป สขร.
  ข้อมูลประชาสัมพันธ์ตามประเด็น IOC วันที่ 14-20 ตุลาคม 2558
  ข้อมูลประชาสัมพันธ์ตามประเด็น IOC วันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2557
  ข้อมูลประชาสัมพันธ์ตามประเด็น IOC วันที่ 23 - 29 กันยายน 2557
  ข้อมูลประชาสัมพันธ์ตามประเด็น IOC วันที่ 16 - 22 กันยายน 2557
  ข้อมูลประชาสัมพันธ์ตามประเด็น IOC วันที่ 9 - 15 กันยายน 2557
อ่านทั้งหมด     
ข่าวยามเช้า สขร.
จ่ายเงินนำร่องช่วยเหลือชาวนา
แข่งขันจักรยานประเภทถนน และ เสือภูเขาทางเรียบ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับต้น ระดับกลาง และ ระดับสูง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับต้น ระดับกลาง และ ระดับสูง
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตาม Road Map คสช.
อ่านทั้งหมด     
ศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผยยาเสพติดสนับสนุนการแก้ใขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤตโครงการมายไอดอลคนต้นแบบ ปี 2557 
  โรงเรียนปอเนาะ (03/06/2557)
  อิสลามศึกษา (02/06/2557)
  ผู้นำศาสนาสร้างสันติสุข (02/06/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา/ประชาสัมพันธ์
  ประกาศสอบราคาพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (24/10/2557)
  ประกาศสอบราคาพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (24/10/2557)
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (24/10/2557)
  ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปี 2556 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 354 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 (24/10/2557)
  ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 (24/10/2557)
อ่านทั้งหมด     
รับสมัครงานและข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศประชาสัมพันธ์ข่าว สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6-7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 (24/10/2557)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเปลี่ยนสายงานบริหารจำนวน 2 อัตรา (23/06/2557)
  ประกาศการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี 2557 (23/06/2557)
สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (18/06/2557)
  เตือน! หญิงไทยระวังถูกหลอกให้ไปค้าประเวณีในต่างประเทศ โดยใช้ตำแหน่งงานล่อใจ (01/11/2556)
อ่านทั้งหมด     
 
พักสาระมาฟังเพลง online กัน เถอะ

สวท.มหาสารคาม FM 106.5 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

 

สวท.นครราชสีมา FM 105.25 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.หนองคาย FM 90.5 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.กาฬสินธุ์ FM 93.0 MHz
src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.ชัยภูมิ FM 92.75 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.เลย FM 95.25 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.อุดรธานี FM 93.75 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.สกลนคร FM 91.25 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.หนองบัว FM 97.25 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.ด่านซ้าย FM 90.25 MHz.
src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

สวท.บึงกาฬ FM 104.25 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

 

สวท.ชุมแพ FM 93.25 MHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

วิทยุออนไลน์ สวท.มหาสารคาม AM 531 kHz.

src="http://prdonline.prd.go.th:8050" type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" width="100%"
autosize="false" showdisplay="false" displaysize="0" height="63"
center="true" autostart="false" volume="40%">

 

สปอตและสารคดี เพื่อการประชาสัมพันธ์
ตามโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

 
IOC ประเด็น ที่ 13
     
IOC ประเด็น ที่ 14
     
IOC ประเด็น ที่ 15
     


prd1 e-san highliht

      วารสาร สปข.1
ดูทั้งหมด

รับฟังวิทยุออนไลน์สื่อในสังกัด สปข.1
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    <iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/eeuwdmLe4js?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>   
สมาคมข้าราชการพลเรือน กระทรวงแรงงาน สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ ค้นคำไทย ในพจนานุกรม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำนักงานพิเศษ สำนักงาน กพ. ขสมก
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 20/1 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043 227 402 แฟกซ์ 043 227 404
email : prd_region1@hotmail.com, natprd1@hotmail.com , nbt_ray@hotmail.com