ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น  245/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000  โทร. 043-235473  โทรสาร. 043235473  
 http://region1.prd.go.th  
  เว็บไซต์ในสังกัด
 •   
 •  ดูทั้งหมด
  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ PRD NEWS
     |

  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
  เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
     หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  ค้นหาขั้นสูง
   (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
   ดูทั้งหมด>
    รายการสวัสดีอาเซียน
    ดูทั้งหมด>
     เขตบริการสถานีวิทยุกระจายเสียง
    ดูทั้งหมด>
     โครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย
     ดูทั้งหมด>
      Download สปอตประชาสัมพันธ์
     ดูทั้งหมด>
      สรุปผลการติดตามและประเมินผลรายการ บ้านนี้มีสุข
     ดูทั้งหมด>
      สปอต สายด่วน ๑๔๗๙ เพื่อคนพิการ
     ดูทั้งหมด>
      สปอต ประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวง
     ดูทั้งหมด>
      สปอต ปั่นเพื่อแม่ bike for MON
      ดูทั้งหมด>
       สปอตเผยแพร่
       ดูทั้งหมด>
        สปอตสักการะพระทันตธาตุ
       ดูทั้งหมด>
        สปอตคืนความสุขให้คนในชาต
        ดูทั้งหมด>
         สปอตประชาสัมพันธ์ สปช.
        ดูทั้งหมด>
         my_iodl2557
        ดูทั้งหมด>
         PRD81th
        ดูทั้งหมด>
         ประกวดหมอลำ สปข.1
         ดูทั้งหมด>
          พระราชดำรัส
         ดูทั้งหมด>
         ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
          เข้าสู่ระบบ
         Radio Online Region 1
         TV Online Region 1
         IOC
         KM
         PMQA
         E-Book
         Search: