« พฤษภาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

ประกันสังคมพร้อมดูแลผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ปี 53 อย่างเต็มที่ (29/01/2561)


นายกรัฐมนตรีประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า เน้นย้ำเตรียมการ ใช้งบประมาณใหม่อย่างบูรณาการและเร่งแก้ปัญหาค้ามนุษย์ (05/07/2560)


นายกฯยืนยันไทยมุ่งมั่นต่อต้านการค้ามนุษย์ (28/06/2560)


โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 (30/03/2560)


8 มีนาคม วันสตรีสากล (08/03/2560)


คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ ร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของ คนต่างด้าว พ.ศ. ....ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ (08/03/2560)


พมจ.บึงกาฬมอบอุปกรณ์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ (15/02/2559)


พม.เพิ่มวงเงินกู้ประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ เป็น 6 หมื่นบาท ไม่เสียดอกเบี้ย (03/02/2559)


วันที่ระลึกสากล แห่งการรู้หนังสือ (08/09/2558)


คนท้องเตรียมเฮ รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 400 บาท/เดือน (21/07/2558)


นายกฯ ยืนยันไม่เคยคิดล้ม " 30 บาทรักษาทุกโรค" (07/07/2558)


สพฐ.เรียกคืนแท็บเล็ต 1 ล้านเครื่อง มาไว้ห้องเรียนเด็กห่างไกล (30/06/2558)


รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มอบนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (30/06/2558)


การพัฒนาเด็กและเยาวชน : โอกาสและความเสมอภาคไร้พรมแดน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (30/06/2558)


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง โรงพยาบาลคุณธรรม (24/06/2558)

อ่านทั้งหมด     

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 20/1 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ 043 227 402 แฟกซ์ 043 227 404
email : prd_region1@hotmail.com , nbt_ray@hotmail.com , janemoku@gmail.com