1  
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ซื้อจ้าง
  ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น (29/06/2560)
  ประกาศ สอบราคาพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (29/06/2560)
  ประกาศ สอบราคาพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (29/06/2560)
  ประกาศ สอบราคาพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (29/06/2560)
  ประกาศ สอบราคาพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (29/06/2560)
  ประกาศ สอบราคาพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (22/06/2560)
  ระกาศ สอบราคาพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (22/06/2560)
  ประกาศ สอบราคาพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (22/06/2560)
  ประกาศ สอบราคาพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (22/06/2560)
  ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงพยาบาลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (22/06/2560)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัครงาน
  ประกาศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (19/06/2560)
คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ (25/05/2560)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น อาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) รุ่นที่ 70 (22/05/2560)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา (14/03/2560)
  ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (06/03/2560)
  ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (21/02/2560)
  ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (21/02/2560)
  ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (02/02/2560)
  ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (11/01/2560)
  ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (29/12/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวเด่นประจำวัน
  ผวจ.ชัยภูมิ มอบใบประกาศเกียรติคุณ "โครงการบ้านนี้มีสุข" สวท.ชัยภูมิ เป็นโครงการต้นแบบระดับจังหวัด
จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมผู้ว่าพาไปยามครั้งที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกร และติดตามการขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดยางพารา
จ.ขอนแก่น ขอเชิญชวน ชม ช้อป ชิม งานมหกรรม ไดโน่อาหารเกษตรปลอดภัย และโคเนื้ออีสานสู่ ไทยแลนด์ 4.0
ตชด.245 จังหวัดหนองคาย จับกุมผลงานสุดยอด หลังรวบชาว สปป.ลาว 2 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 102,000 เม็ด มูลค่ากว่า 8 ล้านบาท
จังหวัดหนองคาย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัญจรสมาพันธ์เอสเอ็มอี (SME) ไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2560 ภายใต้แนวคิด รวมพลังคนตัวเล็กขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
เทศบาลเมืองหนองคาย ส่งเสริมสร้างวินัยในการแก้ปัญหาขยะในเยาวชนและประชาชน กับโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม
ไหว้ครูนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีเป็น ด้านตุ๊กกี้ ดารานักแสดงศิษย์เก่าเผย เป็นวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้
อ่านทั้งหมด     
ข่าวภูมิภาค
กองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติ พื้นที่จังหวัดเลย พุทธศาสนิกชนชาวด่านซ้ายร่วมตักบาตรตามโครงการตักบาตรทุกวันพุธ ณ ลานเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
นายอำเภอด่านซ้าย เปิดโครงการปลูกป่าประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครองสิริราชสมบัติ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา จ.เลย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day หลังงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน 2560
อ.คำตากล้า จ.สกลนคร เร่งสำรวจพื้นที่ทางการเกษตรที่ประสบอุทกภัยกว่า 5 พันไร่ เพื่อให้ความช่วยเหลือ คาดการณ์ความเสียหายกว่า 5.5 ล้านบาท ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชุมแพ แจ้งเตือนประชาชนระวังแก้งมิจฉาชีพหลอกโอนเงินเข้าบัญชี
ปศุสัตว์อำเภอกันทรวิชัย ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวที่บ้านดอนมัน ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม หลังพบไก่พื้นเมือง และไก่งวง ตายด้วยโรคระบาดชนิดอหิวาห์เป็ด ไก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ประชุมสื่อสารแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน หลังช่วงระยะ 10 ปี ชาวบ้านอาชีพตัดหินอำเภอสีคิ้วเสียชีวิตแล้ว 47 ราย
จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ถวายสมเด็จพระสังฆราช พระชันษา 90 ปี สาธารณสุขจังหวัดเลย แนะ ครู ผู้ปกครอง เฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก ป้องกันการระบาดในช่วงฤดูฝน หากมีเด็กเล็กป่วย เป็นไข้ มีตุ่มแดงขึ้นตามมือ ให้สงสัยไว้ก่อน และให้หยุดเรียน
อ่านทั้งหมด     
 
 
 
 


 
 
 
 
 
« มิถุนายน 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
แสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 3,431 คน