1  
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ซื้อจ้าง
  ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ปีงบประมาณ 2560 (11/04/2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์ (รถตู้) โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/04/2561)
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลกุดสิม 999 หมู่ที่ 14 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (30/03/2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (26/03/2561)
เทศบาลตำบลกุดประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนยกคันดิน พร้อมเสริมผิวจราจรลูกรังและวางท่อระบายน้ำ (21/03/2561)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ (20/03/2561)
  ประกาศ ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (16/03/2561)
  ประกาศ ประกวดราคาเรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (16/03/2561)
  ประกาศ ประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิต สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (12/03/2561)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่อำเภอกมลาไสย (11/03/2561)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (22/01/2561)
จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมจัดงาน วันนัดพบแรงงาน Smart job Smart Life 10 มกราคม นี้ (09/01/2561)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบ ประจำปี 2561 (13/11/2560)
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (13/11/2560)
จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งข่าวดีสำหรับผู้สนใจฝึกงานประเทศญี่ปุ่น หมดเขต 3 พ.ย.60 (29/10/2560)
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (05/09/2560)
จ.กาฬสินธุ์ คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัด รพ.กาฬสินธุ์ (30/08/2560)
  ประกาศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (19/06/2560)
คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ (25/05/2560)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น อาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) รุ่นที่ 70 (22/05/2560)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวเด่นประจำวัน
  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จัดเวทีโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกประกาศแจ้งเตือนเรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มีผลกระทบวันที่ 24-26 เม.ย. 61)
  กาฬสินธุ์ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการขอตราสัญลักษณ์ รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ปี 2561
  จัดหางานโคราช เปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Center
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2561
  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จัดเวทีโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
  ทหารสังกัดกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนเหยื่อพายุฤดูร้อน
อ่านทั้งหมด     
 
 
 
 


 
 
 
 
 
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 1 คน
Number of Lastmonth 10 คน
Total 99,065 คน