1  
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ซื้อจ้าง
  ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (26/04/2560)
  ประกาศ สอบราคา ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (26/04/2560)
  ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (26/04/2560)
  ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด โรงพยาบาลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (24/04/2560)
  ประกาศ ประกวดราคา โรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (24/04/2560)
  ประกาศ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 2 ที่ทำการปกครองอำเภอหนองเรือง ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น (24/04/2560)
  ประกาศ ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (24/04/2560)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาซื้อ ไก่สาวพันธุ์ไข่ จำนวน 5,760 ตัว ครั้งที่ 2 (24/04/2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (19/04/2560)
เทศบาลตำบลกุดสิม ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเข้าทำงานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ห้วยสายนาเวียงพร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม (18/04/2560)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัครงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา (14/03/2560)
  ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (06/03/2560)
  ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (21/02/2560)
  ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (21/02/2560)
  ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (02/02/2560)
  ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (11/01/2560)
  ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (29/12/2559)
  ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (14/12/2559)
  ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (25/11/2559)
  ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้จัดรายการ (23/11/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวเด่นประจำวัน
กรมชลประทาน จัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง
สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ จัดฝึกอบรมให้ผู้เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสมัครใจบำบัด เพื่อให้นำความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตได้
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์สานสร้างเครือข่าย ใช้พื้นที่วิถีประชารัฐ ประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงาน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นเตือนภัยประชาชนผ่านวิทยุกระจายเสียงกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านติดตามประกาศจากทางราชการตลอดเวลา
ผลการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะอนุกรรมการการจัดระบบจราจรทางบก(อจร.ขอนแก่น ) ครั้งที่ 3/2560 คืบหน้าโครงการสร้างรถไฟทางคู่นครราชสีมา-หนองคายและรถไฟความเร็วสูง
  สมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหาร จัดสัมมนา ผ่าวิกฤตเศรษฐกิจธุรกิจร้านอาหาร 4.0 ที่ จ.ขอนแก่น
อ่านทั้งหมด     
ข่าวภูมิภาค
จังหวัดมหาสารคามมีผู้มาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยตั้งแต่วันที่ 3 เมษายนถึงวันที่ 24 เมษายน แล้วจำนวนกว่า 151,798 ราย จังหวัดมหาสารคามเตือนประชาชน ระวังพายุฤดูร้อน วันที่ 27 – 29 เมษายน นี้ พร้อมแจ้งให้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชน
สปสช.จัดอบรมโครงการนักสื่อสารประชาสัมพันธ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสน.2034 บ้านโคกสว่าง – บ้านหนองแสงน้อย
อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสุวรรณ – บ้านจำปา อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงสายสน.5276 บ้านสี่แยก – บ้านแม่นน้อย
จ.นครราชสีมา ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่อำเภอจักราช โรงพยาบาลชุมแพ เร่งให้การรักษาผู้ป่วย อาการเจ็บหน้าอก หายใจไม่อิ่ม ใจสั่น แขนขาอ่อนแรง เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือเส้นเลือดในสมองตีบ ให้เร็วที่สุด ลดการตาย หรือ ทุพลภาพ
จังหวัดเลยมอบบ้านประชารัฐ หลังที่ 12 ให้ครอบครัวยากจน ที่อำเภอภูเรือ สสว. ร่วมกับ มข. จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ปี 2560
อ่านทั้งหมด     
 
 
 
 


 
 
 
 
 
« เมษายน 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด
แสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 3,431 คน