1  
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ซื้อจ้าง
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประมูลขายอาคารสิ่งปลูกสร้างหลังราชพัสดุหลังเก่า ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 รายการ (14/11/2561)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 9 รายการ (12/11/2561)
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท. สภอ.) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ (08/11/2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลนามน จ.กาฬสินธุ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (08/11/2561)
เทศบาลตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (08/11/2561)
  ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม.กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบและติดตั้ง ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (24/10/2561)
  ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด โรงพยาบาลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (05/10/2561)
ประกาศสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ใช้แล้วชำรุดเสื่อมสภาพ (27/09/2561)
  ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์การแพทย์ชำรุด โรงพยาบาลชุมแพ ถนนมลิวรรณ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (25/09/2561)
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (17/09/2561)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ และ เรื่อง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง (12/11/2561)
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (12/11/2561)
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (17/10/2561)
ประกาศ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้รถนน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (05/10/2561)
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่เกษตรช่วยปฏิบัติงานโครงการ ปีงบประมาณ 2562 (19/09/2561)
ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 (แทนตำแหน่งว่าง) (19/07/2561)
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (06/07/2561)
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (30/05/2561)
จังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 49 อัตรา (16/05/2561)
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (16/05/2561)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวเด่นประจำวัน
  คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัดขอนแก่น เข้าประเมินโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
  14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก สคร.7 จ.ขอนแก่น แนะครอบครัวเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานดูแลตนเองได้ดีขึ้น
หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำทุกภาคส่วน จัดพิธีน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
หนองคาย - จัดกิจกรรมเดินวิ่งสร้างสุขภาพโครงการผู้ว่าฯชวนเดิน หมอชวนวิ่ง คนหนองคายสุขภาพดี 100วัน 1ล้านกิโลเมตร รวมพลังสร้างเครือข่ายสุขภาพครอบคลุมทุกพื้นที่
  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2561
จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ยังไม่มีงานทำ ว่างงาน ประชาชนที่ขาดโอกาสเข้าถึงแห่งบริการของรัฐในด้านการจ้างงาน
  โครงการชลประทานขอนแก่นลงพื้นที่ เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งและงดปลูกข้าวนาปรัง ให้กับประชาชนในพื้นที่ อ่างเก็บน้ำกกม่วง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
อ่านทั้งหมด     
 
 
 
 


 
 
 
 
 
« พฤศจิกายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 1 คน
Number of Lastmonth 7 คน
Total 99,113 คน