1  
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ซื้อจ้าง
  ประกาศ สอบราคาพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (23/05/2560)
  ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โรงพยาบาลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น (23/05/2560)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญชวนจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานต่อเติมศูนย์บริการทางการแพทย์ และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติหลังที่ 1 จำนวน 1 งาน (22/05/2560)
  ประกาศ สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (22/05/2560)
  ประกาศ สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (22/05/2560)
  ประกาศ สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (22/05/2560)
  ประกาศ สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (22/05/2560)
  ประกาศ สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (22/05/2560)
  ประกาศ สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (22/05/2560)
  ประกาศ สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (22/05/2560)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น อาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) รุ่นที่ 70 (22/05/2560)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา (14/03/2560)
  ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (06/03/2560)
  ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (21/02/2560)
  ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (21/02/2560)
  ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (02/02/2560)
  ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (11/01/2560)
  ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (29/12/2559)
  ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (14/12/2559)
  ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (25/11/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวเด่นประจำวัน
  สนง.พัฒนาชุมชน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน
ไต่สวนมูลฟ้องกลุ่มต้านโรงงานน้ำตาลอีกด้านหนุนแห่ชูป้าย
สกลนครเผยเนื้อหมูพบสารเร่งเนื้อแดงพุ่งขณะที่โคขุนปลอดภัยไร้กังวล
จังหวัดหนองคาย จัดการประชุมและหารือ ระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก และความรุนแรงทาง ท้องไม่พร้อม
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญประชาชร่วมพิธีบำเพ็็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 12 และผู้ตรวจราชการกระทรวงตรวจติดตามแผนงาน/โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าและ โรงเรียนคุณธรรม ครั้งที่ 1/2560 ขอนแก่น
พัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายอาสาพัฒนาชุมชน(อช.)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวภูมิภาค
สสจ.สกลนคร รับสมัครพนักงานจ้างเหมา นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา สสจ.สกลนคร รับสมัครพนักงานจ้างเหมา พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
สสจ.เลย บรรยายพิเศษ เรื่อง การปฏิบัติงานเพื่อความสุขของประชาชนและทิศทางนโยบาลกระทรวงสาธารณสุข Thailand 4.0 จ.เลย ขอเชิญร่วมสร้างประวัติศาสตร์และร่วมสืบสานตำนานอันยิ่งใหญ่ในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2560 ที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ปศุสัตว์จังหวัดเตือนให้ระวังและสังเกตสุนัขบ้าและการปฏิบัติเมื่อถูกสุนัขกัด กาฬสินธุ์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงพระราชทานช่วยผู้ประสบวาตภัยที่จังหวัดกาฬสินธุ์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้แนวความคิด การท่องเที่ยวสไตล์ใหม่ ใส่ใจความหลากหลายทางชีวภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร
อ่านทั้งหมด     
 
 
 
 


 
 
 
 
 
« พฤษภาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
แสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 3,431 คน