1  
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ซื้อจ้าง
  ประกาศ ประกวดราคา เรื่อง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องพิเศษสูติ-นรีเวช ห้อง 501-516 โรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (11/06/2561)
  ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด โรงพยาบาลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น (08/06/2561)
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าที่ไม่ใช้ในราชการ (01/06/2561)
  ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (01/06/2561)
  ประกาศ ขายทอดตลาดทรัพย์ถาวร ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (23/05/2561)
  ประกาศ ประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิต สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (23/05/2561)
  ประกาศ ขายทอดตลาดทรัพย์ถาวร ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (23/05/2561)
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาลตำบลกุดสิม สำนักงานเทศบาลตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (22/05/2561)
  ประกาศ จ้างเหมาบริการงานดูแลซ่อมแซและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารอละงานสถาปัตยกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีคัดเลือ (21/05/2561)
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างอาคารและระบบระบายอากาศหน่วยงานห้องรักษาศพ โรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (21/05/2561)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (30/05/2561)
จังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 49 อัตรา (16/05/2561)
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (16/05/2561)
กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท FOUNDER ALUMINUM จำกัด ตำแหน่งคนงานทั่วไป 2 อัตรา (26/04/2561)
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 อัตรา (26/04/2561)
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (24/04/2561)
โรงพยาบาลนามน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา (24/04/2561)
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (22/01/2561)
จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมจัดงาน วันนัดพบแรงงาน Smart job Smart Life 10 มกราคม นี้ (09/01/2561)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบ ประจำปี 2561 (13/11/2560)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวเด่นประจำวัน
เขตสุขภาพที่ 7 เปิดศูนย์บัญชาการภาวะฉุกเฉิน คุมเข้มมาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่จังหวัดกาฬสินธุ์
อุดรธานีสวมผ้าไทยใส่บาตรพระทุกวันอังคาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เตือนประชาชนอย่าชะล่าใจ เมื่อถูกสุนัข แมวกัด ข่วน ให้เข้ารับการรักษา แม้มีแผลเพียงเล็กน้อย
  เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมสนับสนุนเกษตรกรร่วมโครงการผลิตผักปลอดภัยป้อนผลผลิตเข้าสู่โรงพยาบาล
จังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพประชุมร่วมการท่องเที่ยวไทย-ลาว "สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง"
  หนุ่มโรงงานชาวขอนแก่นผันตัวเป็นเกษตรกร (Young smart farmer) เพาะเห็ดขายสร้างรายได้เดือนละกว่า 7 หมื่นบาท
  เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เดินหน้าขยายโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยต้นแบบ
อ่านทั้งหมด     
 
 
 
 


 
 
 
 
 
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 7 คน
Total 99,089 คน