Bangkok Declaration การลงนามปฏิญญากรุงเทพฯ
จีน และอีก 8 ชาติอาเซียน นำศิลปวัฒนธรรมร่วมแสดงในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ปี 2557 ยิ่งใหญ่ (13/11/2557)
  โคราชเปิดศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (28/10/2557)
  ผู้ว่าฯขอนแก่นหารือความร่วมมือกับ เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทยพัฒนาสู่ AEC (27/10/2557)
  โครงการความร่วมมือรถไฟจีนไทยรองรับ AEC (16/10/2557)
  กรมการบินพลเรือน เดินหน้าแผนพัฒนาสนามบินขอนแก่น สู่ท่าอากาศยานนานาชาติรับอาเซียน (18/06/2557)
  สะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 เชื่อม "ไทย-ลาว" สู่อาเซียน (16/06/2557)
จังหวัดขอนแก่นกระตุ้นตลาดประชุมแสดงสินค้าและยกระดับภาคบริการธุรกิจไมซ์ ขอนแก่น งานDOMESTIC MICE Mart ครั้งที่ 1 (13/06/2557)
  มหาสารคามจัดมหกรรม OTOP ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก แก้ปัญหาความยากจน พัฒนากองทุนสตรี สู่อาเซียน (08/01/2557)
  'หนองคาย' จับมือเอกชนจีน ปลูก 'ถั่วดาวอินคา' ส่งโรงงานจีน (25/11/2556)
อาหารเพิ่มพลังของชาวเอเชีย (07/10/2556)
อ่านทั้งหมด     
  บทความเรื่อง วิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ.2020 ความร่วมมือร่วมใจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ) (19/12/2554)
  บทความเรื่อง กฎบัตรอาเซียน (19/12/2554)
  บทความเรื่อง เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (19/12/2554)
  บทความเรื่อง ความปลอดภัยสินค้าปศุสัตว์และการควบคุมโรคในสัตว์ (13/12/2554)
  บทความเรื่อง อาเซียนมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อทำให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่น่าสนใจในการลงทุนมากขึ้น (13/12/2554)
  บทความเรื่อง ทำไมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนจึงมีความสำคัญ (13/12/2554)
  บทความเรื่อง อาเซียนจัดการกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในแง่ความมั่นคงด้านอาหารอย่างไร (13/12/2554)
  อาเซียนดำเนินการอะไรบ้าง เพื่อช่วยให้ประเทศสมาชิกใหม่สามารถรวมกลุ่มได้กับประเทศสมาชิกอาเซียน (13/12/2554)
อ่านทั้งหมด     

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 20/1 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ 043 227 402 แฟกซ์ 043 227 404
email : prd_region1@hotmail.com , nbt_ray@hotmail.com , janemoku@gmail.com