E_SAN HIGHLIGHT_January2558

more
สวท. และ สปชส. >> ข่าวเด่นประจำวัน
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสว.อย่างไม่เป็นทางการ หมายเลข 1 นายวัน สุวรรณพงษ์ ได้คะแนนมาเป็นอันดับ 1

วันที่ 31 มี.ค. 2557 )

ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการผู้สมัครสวขอนแก่น.หมายเลข 1 นายวัน สุวรรณพงษ์ คะแนนมาเป็นอันดับ 1
                           นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นได้สรุปผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ว.ของ จังหวัดขอนแก่น.ขอนแก่นอย่างไม่เป็นทางการ จ.ขอนแก่นมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,376,718 คน ขอนแก่นมีผู้สมัคร 7 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 2,675 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งการนับคะแนนนับได้ครบเสร็จสิ้นครบทุกหน่วยเลือกตั้งเมื่อเวลา 19.00 น. วันนี้ (30 มี.ค.57) ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ 623,478 คน คิดเป็นร้อยละ 45.29 จำนวนบัตรดี จำนวน 556,881 บัตร คิดเป็นร้อยละ 89.32 บัตรเสียจำนวน 18,921 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.03 และบัตรที่ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 47,676 บัตรคิดเป็นร้อยละ 7.65 ส่วนผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการผลปรากฏว่า ผู้สมัครหมายเลข 1 นายวัน สุวรรณพงษ์ คะแนนมาเป็นอันดับ 1 ได้ 324,862 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 2 นายโกเมศ ทีฆาธนานนท์ ได้ 93,357 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 3 นายฐิตินันท์ แสงนาค ได้ 21,789 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 4 นายศุภสิธ เตชะตานลท์ ได้ 69,698 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 5 นายสุธน สอนคำแก้ว ได้ 25,661 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ นามบุญเรือง ได้ 5,625 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 7 นายประเสริฐ สัจจาวิริยะได้ 15, 889 คะแนน กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปภาพรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ว. ไม่เป็นทางการทั่วประเทศ ที่ร้อยละ 92.29 จากจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 93,534 หน่วย นับคะแนนไปแล้วจำนวน 86,320 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 92.29 โดยผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง 44,840,415 คน ขณะที่ผู้ออกมาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 18,914,819 คน คิดเป็นร้อยละ 42.52 จำนวนบัตรดี 15,680,122 บัตร คิดเป็นร้อยละ 82.90 ส่วนบัตรเสีย มีจำนวน 976,454 บัตร หรือร้อยละ 5.16 และจำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน มีทั้งสิ้น 2,257,776 บัตร คิดเป็นร้อยละ 11.94

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

จำนวนคนอ่าน 105 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 20/1 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ 043 227 402 แฟกซ์ 043 227 404
email : prd_region1@hotmail.com , nbt_ray@hotmail.com , janemoku@gmail.com