E_SAN HIGHLIGHT_January2558

more
สขร. >> ข่าวทั่วไป สขร.
โชว์สุดยอดงานหม่อนไหม พบได้ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 14 ธ.ค. 2554 )
 
                     กรมหม่อนไหมจัดนิทรรศการโชว์สุดยอดงานหม่อนไหม ภายใต้แนวคิด "โลกของไหม สายใยแห่งชีวิต" พบได้ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554
                     นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหมจัดนิทรรศการหม่อนไหมในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ภายใต้แนวคิด "โลกของไหม สายใยแห่งชีวิต" หรือ World of Silk ...Silk for the Better Life แบ่งเป็นส่วนต่างๆ ได้แก่ บ้านนิทรรศการ บ้านสปา และศาลาไทย บ้านนิทรรศการ เป็นแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับหม่อนไหม ภาพพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับหม่อนไหมในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การสาธิตการผลิตผ้าไหมแบบครบวงจร ได้แก่ การทอผ้าไหมของแต่ละภาค การเลี้ยงไหม และการสาวไหมที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถทดลองสาวไหมได้จริง การสาธิตการเขียนภาพลงบนผืนผ้าไหม โดยอาจารย์ธัญลักษณ์ อุ่มลำยอง ศิลปินที่มีชื่อเสียงในการเขียนภาพบนผืนผ้าไหมไปแสดงในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมที่นำไปสู่ปัจจัย 4 คุณประโยชน์ต่างๆ ของหม่อนไหมในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับการตัดแต่งพันธุกรรมไหม บ้านสปา จัดทำเป็น Lady Shop แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์หม่อนไหมสำหรับสุภาพสตรี เช่น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวพรรณ โดยด้านในของบ้านมีการสาธิต การขัดหน้าด้วยผลิตภัณฑ์จากหม่อนด้วย
                  ในส่วนศาลาทรงไทย จัดแสดงผ้าไทย 4 ภาค และจำหน่ายผ้าไหมไทยจากทั่วประเทศ เช่น ผ้าไหมยกดอกลำพูน ผ้าไหมมัดหมี่ขอนแก่น ผ้าไหมบาติก ผ้าไหมขิดอุดรธานี ผ้าไหมจกแม่แจ่ม ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยในระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2554 โดยมีแนวคิด คือ มัดหมี่ไหมไทย..นุ่งง่ายใช้ง่าย จากชุดล้านนาสู่ผ้าตัวใน ผ้าไหมไทย...ใช้ได้ทั้งวัน Thai Silk for Life Style ชุดเด็กและชุดเยาวชน และรวมดาวแฟชั่นไหมไทยตามลำดับ
                 สำหรับผู้สนใจนิทรรศการหม่อนไหม โลกของไหม สายใยแห่งชีวิต สามารถเข้าชมได้ที่บ้านหม่อนไหม ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2554 – 14 มีนาคม 2555
ข้อมูลข่าวและที่มา
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
จำนวนคนอ่าน 386 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 20/1 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ 043 227 402 แฟกซ์ 043 227 404
email : prd_region1@hotmail.com , nbt_ray@hotmail.com , janemoku@gmail.com