E_SAN HIGHLIGHT_January2558

more
สวท. และ สปชส. >> ข่าวภูมิภาค
จังหวัดนครราชสีมา การคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น จังหวัดนครราชสีมา ปี 2556

วันที่ 29 ม.ค. 2557 )
 
       วันนี้ (29 ม.ค.57) เวลา 09.40 น. ที่ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น จังหวัดนครราชสีมา ปี 2556 จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำโครงการคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นจังหวัดนครราชสีมา ปี 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการขับเคลื่อนงานกองทุนหมู่บ้าน โดยได้ดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 – มกราคม 2557 และคณะกรรมการได้พิจารณาผลการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ได้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับจังหวัด ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณดังนี้ กองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านตะโก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง กองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านห้วยชงโค หมู่ที่ 1 ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม กองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 7 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง กองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย และกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านดอน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช

********************

ส.ปชส.นม 29/01/2557

จำนวนคนอ่าน 338 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 20/1 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ 043 227 402 แฟกซ์ 043 227 404
email : prd_region1@hotmail.com , nbt_ray@hotmail.com , janemoku@gmail.com