E_SAN HIGHLIGHT_January2558

more
สขร. >> ข่าวทั่วไป สขร.
ราคาส้มปรับลดลง ส่งผลให้การซื้อขายมีความคึกคัก ยอดจำหน่ายสูงกว่า 20 เปอร์เซ็น

วันที่ 22 พ.ย. 2554 )
 
                 นายสุรนคร พ่อค้าขายผลไม้ กล่าวว่า ในปีนี้ราคาส้มปรับลดลงมาที่ประมาณ 10 บาทต่อกิโลกรัม จากปีที่แล้วในช่วงเดียวกันที่มีราคาถึงกิโลกรัมละ 35 บาท ทั้งนี้เพราะผลพวงจากหน้าฝนที่ทำให้มีผลผลิตจำนวนมาก โดยยอดขายในปีนี้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นประมาณ 20 เปอร์เซ็น ซึ่งถือว่ายังมีกำไรน้อย แต่อาศัยว่าขายออกได้เร็วแล้วรับมาขายใหม่ โดยส่วนใหญ่รับมาจากจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งละ 3 ตัน และจากปีที่แล้วที่ใช้เวลาขายครั้งละ 4-5 วัน แต่ปีนี้ขายดีขึ้น เพียง 2-3 วันก็หมด และคาดว่าจะมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนมีนาคม ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในรอบปี
               เนื่องจากเป็นช่วงที่ส้มมีความหวานที่สุด สำหรับผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมที่ผ่านมา แม่ค้าในตลาดไม่ได้ส่งผลกระทบมากนัก เพราะปีนี้ น้ำที่โคราชไม่ท่วมแต่จะส่งผลด้านการขนส่ง ที่ต้องใช้เวลาขนส่งจากไร่มากกว่าเดิม ใช้เส้นทางไกลกว่าเดิม นอกจากนี้ ราคาผลไม้ประเภทอื่นๆ มีการปรับขึ้นลงตามสภาวะพื้นที่ในการเพาะปลูก โดยแก้วมังกรขายกิโลกรัมละ 35-40 บาท ส้มจี๊ดกิโลกรัมละ 35 บาท องุ่นกิโลกรัมละ 40 – 80 บาท
ข้อมูลข่าวและที่มา
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
จำนวนคนอ่าน 371 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 20/1 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ 043 227 402 แฟกซ์ 043 227 404
email : prd_region1@hotmail.com , nbt_ray@hotmail.com , janemoku@gmail.com