E_SAN HIGHLIGHT_January2558

more
สวท. และ สปชส. >> ข่าวเด่นประจำวัน
รัฐมนตรีใหม่โชว์วิสัยทัศน์การทำงาน ต่างยืนยันทำงานตามแนวนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 8 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 386 คน)

รัฐมนตรีใหม่โชว์วิสัยทัศน์การทำงาน ต่างยืนยันทำงานตามแนวนโยบายของรัฐบาล พร้อมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

รายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน ในช่วงที่ 2 วันนี้ (6 ก.ค.) ได้เชิญคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งมาแสดงวิสัยทัศน์ในการทำ งานตามที่ได้รับมอบหมายจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม รวมทั้งแนวทางในการสานต่อการประกาศเจตนารมณ์ของรัฐบาล ในการเดินหน้าต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าตน มีความตั้งใจอย่างสูงในการที่จะเข้าไปพัฒนาระบบงานทั้งหลาย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและโปร่งใส เพื่อปิดช่องโหว่ทั้งหลายที่อาจจะมีช่องทางในการทุจริตคอรัปชั่น นี่จะเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินการ นอกจากนั้นเราสามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ชาติได้ ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำงาน เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ผมเป็นผู้ที่เริ่มโครงการมาตั้งแต่แรก 1 ปีที่ผ่านมา เชื่อมั่นว่าสามารถนำมาใช้กับกระทรวงพาณิชย์และทำให้ภารกิจของกระทรวง พาณิชย์เป็นไปด้วยความสำเร็จ

ส่วนโครงการรับจำนำข้าวที่เป็นข่าวอยู่ขณะนี้นั้น นายนิวัฒน์ธำรงกล่าวว่า ไม่หนักใจ เพราะมีทีมงานที่แข็งแรง มีนายยรรยง พ่วงราช นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็นรัฐมนตรีช่วยฯ และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ ที่เมื่อวันก่อนไปเยี่ยมกระทรวงฯ ซึ่งมีความคึกคักที่จะร่วมกันทำงานเป็นทีม เพื่อจะสานต่อภารกิจของกระทรวงฯ ให้ก้าวหน้าประสบความสำเร็จ
ด้านนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงสิ่งที่อยากจะทำเป็นสิ่งแรกที่เข้ารับตำแหน่งคืออะไร ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะรัฐมนตรี ต้องขอชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้ประกาศเจตนารมณ์วันนี้เพิ่มเติม เรื่องการทุจริตคอรัปชั่นตนคิดว่าทุกกระทรวงน่าจะมีในเรื่องการจัดซื้อจัด จ้างด้วยการประมูล หรือการดำเนินงานที่ใช้งบประมาณของรัฐ ความตั้งใจ คือต้องการให้เป็นแนวทางเดียวกับท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้บอกไว้ ในเรื่องการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นผู้ที่จะมาสังเกตการณ์ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาจจะมีแต่คงไม่มากนัก เชื่อมั่นว่าถึงแม้จะไม่มากเราก็จะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

สำหรับแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องหนี้สินนั้น นายวราเทพ กล่าวว่า มี 2 ส่วนที่เป็นกฎหมายรองรับและที่เป็นเรี่องที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับ ส่วนที่มีกฎหมายรองรับคงต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอน ที่ผ่านมาอาจจะช้าอยู่บ้างก็คงต้องเร่งรัดให้เกิดกระบวนการเป็นรูปธรรม
ส่วนที่ไม่มีกฎหมายรองรับไว้ยังไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนก็จะมีการ พัฒนา เพื่อให้เกิดความเข้มข้น เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมและจะทำให้เกิดความคืบหน้ามากยิ่งขึ้น สิ่งที่นอกเหนือจากการช่วยเหลือเรื่องหนี้สิน คือการเพิ่มรายได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คงเป็นกระทรวงที่เป็นต้นน้ำที่จะทำในเรื่องการผลิต เพื่อทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการเพาะปลูก จากการลดต้นทุน จากการทำอาชีพที่ส่งเสริมให้เหมาะสมกับพื้นที่ ที่นายกรัฐมนตรีได้พูดเสมอว่าอยากทำเรื่องเกษตรโซนนิ่ง
ด้านเกษตรโซนนิ่งนั้น นายวราเทพกล่าวว่า ต้องเรียนว่าการทำเกษตรโซนนิ่ง อาจจะเป็นเรื่องที่พูดกันมานานและเป็นเรื่องที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ แต่ความตั้งใจจริงของรัฐบาลนี้ต้องการที่จะทำให้เกิดผลอย่างชัดเจน เชื่อมั่นว่าถึงโอกาสแล้วรัฐบาลพร้อมจะให้การสนับสนุน เกษตรกรอาจมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยาก แต่เชื่อว่าถ้าได้มีการศึกษาพูดคุยอย่างชัดเจน ขณะนี้ข้อมูลทางด้านวิชาการ เพื่อให้เกษตรกรได้มีความเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนพืชในการเพาะปลูกจะมีรายได้ เพิ่มขึ้น ตรงนี้ทำให้เกิดเป็นรูปธรรมและจะเริ่มนำร่อง ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายนำร่อง ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือจะเริ่มที่กำแพงเพชรก่อน
ขณะที่นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการประกาศเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงฯ ในฐานะที่มาดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเริ่มต้นที่กระทรวงฯ คิดว่าการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นจะเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้ประเทศชาติ เจริญรุ่งเรืองและมีคนดีขึ้นมาปกครองประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเริ่มต้นจากการป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ป้องกันคือไม่ให้คนบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร ทะเลชายฝั่ง หลังจากนั้นต้องมีการรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ ผู้ที่ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควรได้ใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมนั้น ส่วนผู้ที่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมจะต้องมีบทลงโทษ ซึ่งจะต้องดูเรื่องกฎหมายด้วย ต้องมีบทลงโทษที่เข้มงวดมากขึ้น และฟื้นฟูในส่วนที่ถูกทำลายไปต้องเริ่มฟื้นฟู
เมื่อถามว่า มีอะไรอยากจะพูดถึงข้าราชการในกระทรวงบ้าง นายวิเชษฐ์ กล่าวไปยังข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ว่า วันนี้คิดว่าระบบคุณธรรมในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วน หนึ่งที่ส่งเสริมข้าราชการที่มุ่งมั่นทำงานด้วยความเสียสละ ตรงนี้จะทำให้เจริญก้าวหน้า ฉะนั้นระบบคุณธรรมจะทำให้มีความตั้งใจ ทุ่มเท เพื่อให้องค์กรเจริญก้าวหน้า สุดท้ายจะทำให้เกิดผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ

ขณะเดียวกัน นายพ้อง ชีวานันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในฐานะที่มาดูแลกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นกระทรวงที่มีบทบาทในโครงการต่างๆ มากมาย และมีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะการที่มีโครงการ 2 ล้านล้าน เข้ามาอีก ทำให้เป็นที่จับตามองของสังคม ผมดีใจอย่างยิ่ง ที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ประกาศเจตนารมณ์อีกครั้ง ในครั้งนี้ต้องการผลักดันให้เป็นรูปธรรมให้ได้ คิดว่าการที่กระทรวงคมนาคมจะต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยกันทำเรื่องนี้ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากการสร้างสรรค์ผลงาน
สำหรับโครงการนำร่องในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นก็อยู่ที่กระทรวง คมนาคม รถเมล์ NGV ก็อยู่ที่กระทรวงของท่านเหมือนกัน เรื่องของวิสัยทัศน์ในการทำงานท่านเองตั้งใจจะเข้ามาทำงานที่กระทรวงนี้มี เรื่องไหนที่อยากผลักดันมากที่สุด นายพ้องกล่าวว่า คงเป็นในทุกๆ เรื่อง ถ้าหากว่าเรามีความกล้าที่จะคิด กล้าในการที่จะทำ และทุกเรื่องน่าจะสามารถขับเคลื่อนไปโดยทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนหลักการและ เหตุผลที่สามารถอธิบายต่อสาธารณะชนได้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กหรือโครงการใหญ่ ถ้ารัฐบาลทำตรงนี้ให้เป็นที่ประจักษ์กับพี่น้องประชาชน ผมคิดว่าสังคมยอมรับได้ในทุกๆ เรื่อง ที่รัฐบาลดำเนินไป

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ในเชิงมูลค่าการค้า อย่างเช่น ส่งออก มีมูลค่าปีหนึ่งประมาณ 7 ล้านล้านบาท การนำเข้ามีมูลค่าไล่เลี่ยกันประมาณ 6 ล้านล้านบาท ทั้งการค้าในประเทศประมาณ 3-4 ล้านล้านบาท ทุกๆ ปี เพราะฉะนั้นจะมีแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดขบวนการทุจริตคอรัปชั่นได้มากทั้งใน ภาครัฐและภาคเอกชน ฉะนั้นเป็นนิมิตหมายที่ดีที่รัฐบาลได้เริ่มเอาจริงเอาจังกับการที่จะขจัดการ ทุจริตคอรัปชั่น ให้เกิดขึ้นกับรัฐบาลนี้อย่างจริงจัง ผมคิดว่าจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศที่แท้จริง เพราะว่าถ้าประเทศไทยสามารถลดหรือขจัดทุจริตคอรัปชั่นก็เท่ากับการลดไขมัน ของระบบการพัฒนาระบบเศรษฐกิจลง การค้าของประเทศก็จะมีแต่กล้ามเนื้อ ก็จะมีความเข้มแข็ง แข็งแรงขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ เพราะจะทำให้เราสามารถที่จะเรียกได้ว่าความร่ำรวยมาสู่ประเทศได้ ขณะเดียวกันประชาชนจะมีความอยู่ดีกินดี มีรายได้มากขึ้น เพราะประเทศสามารถลดส่วนที่เป็นไขมันออกไป ผมคิดว่าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศ โดยรัฐบาลที่ได้ประกาศเจตนาที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นแบบนี้ก็จะทำให้เรา สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นางเบญจา หลุยเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในฐานะที่เคยผ่านงานมาไม่ว่ากรมจัดเก็บทั้ง 3 กรม และเคยได้ดูแลกรมธนารักษ์ รวมทั้งสำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ ก็ทำให้มองเห็นภาพรวมของกระทรวง ซึ่งทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะใช้โอกาสในการที่ได้ผ่านงานเหล่านั้นมา บูรณาการกระทรวงการคลัง ทำให้มองเห็นรูปแบบการทำงาน คิดว่าจะสามารถผลักดันงานของกระทรวงการคลังให้เป็นไปตามนโยบายได้

สำหรับเรื่องเร่งด่วนที่อยากดำเนินการนั้น นางเบญจากล่าวว่า เรื่องเร่งด่วนซึ่งปรากฏอยู่เรื่อยๆ คงจะเป็นทาง 3 กรมจัดเก็บ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถจดประกอบของกรมสรรพสามิต เรื่องของรถยนต์หรูที่เปิดเผยตัวเลขต่ำกว่าราคาศุลกากรและเรื่องคืนภาษี มูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร ซึ่งการบูรณาการงานของ 3 กรม จัดเก็บจะทำให้มองเห็นภาพว่าเกิดการทุจริตหรือช่องโหว่ตรงไหน แล้วดึงมาปรับปรุงและบริหารจัดเก็บต่อไป
นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า นับเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่รัฐบาลภายใต้การนำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการรณรงค์และต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งและสิ่งที่ทางกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนภายใต้การนำของท่านนายกฯ ซึ่งตรงนี้สิ่งที่เราเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือ การรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมทุกรูปแบบ

นางปวีณากล่าวต่อว่า นโยบายของรัฐบาลชัดเจน สิ่งที่สำคัญก็คือการรับเรื่องทุกเรื่อง เพราะเรื่องเหล่านี้ถ้ารัฐบาลไม่รับ รัฐบาลจะไม่รู้ว่าประชาชนทุกข์อะไร รุก คือ เชิงรุก หมายความว่า รัฐบาลต้องเดินหน้าและทำงานโดยที่จะต้องเข้าไปหาประชาชน ไม่ใช่นั่งอยู่แต่ที่กระทรวงหรือว่าหน่วยงาน ข้าราชการหรือราชการในรัฐบาลจะต้องเข้าไปหาประชาชน เพื่อจะได้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และทันท่วงที คือสิ่งที่รัฐบาลทำจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วอย่าง ฉับไว ณ ตอนนี้เชื่อมั่นว่าการทำงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เราจะต้องช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ OSCC One Stop Crisis Center (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ) คือการช่วยเหลือทุกรูปแบบและการช่วยเหลือครบวงจร ซึ่งท่านนายกฯ ท่านได้ให้ความสำคัญกับตรงนี้และได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือแล้วเป็นเครือข่าย ทั่วประเทศด้วยกัน ระดับ 2 คือ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาสังคม
นโยบายตรงนี้ต้องจับมือกับทุกกระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงต่าง ๆ ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เราจะต้องประสานงานไม่ใช่เฉพาะกระทรวงตนเอง แต่ต้องประสานงานของทั้งภาครัฐกระทรวงทุกกระทรวง เอกชน ประชาชนต้องมีส่วนร่วมด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องเดินหน้าอย่างรวดเร็วและฉับไว

ส่วนการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่กระทรวง 24 ชม.นั้น นางปวีณากล่าวว่า ในสัปดาห์หน้า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะไปเป็นประธานเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 24 ชม. คือ OSCC ครบวงจร เพราะฉะนั้นรัฐบาลจะทำเครือข่าย ซึ่งนโยบายของท่านนายกฯ ได้ทำ OSCC ทั่วประเทศอยู่แล้ว ก็ถือโอกาสเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันเข้าร่วมแจ้งเบาะแสให้กับรัฐบาล ของเรา ให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐบาลจะได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เต็มที่ และแน่นอนที่สุดการพัฒนา รัฐบาลมีโครงการดี ๆ ที่จะให้การพัฒนา อย่างเช่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ก็เช่นเดียวกัน นั้นคือการพัฒนาประชาชนและพัฒนาประเทศต่อไป
จำนวนคนอ่าน 387 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 20/1 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ 043 227 402 แฟกซ์ 043 227 404
email : prd_region1@hotmail.com , nbt_ray@hotmail.com , janemoku@gmail.com