E_SAN HIGHLIGHT_January2558

more
FONTSIZE
สวท. และ สปชส.
คปภ.ขอนแก่น พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการประกันภัยแก่ผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 7 พ.ย. 2554 )


คปภ.ขอนแก่น พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการประกันภัยแก่ผู้ประสบอุทกภัย
นางสมบัติ ศิลาคุปต์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัยภัย (คปภ.) กล่าวว่า
ตามที่ได้เกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทยในขณะนี้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ได้รับความเสียหาบเป็นจำนวนมาก ทั้งด้านชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน จังหวัดขอนแก่นก็เป็นจังหวัดหนึ่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้ สำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น ได้ให้บริษัทประกันภัยในพื้นที่รายงานการรับแจ้งเหตุความเสียหายจากอุทกภัย และขอความร่วมมือให้เร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อให้ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม ซึ่งความเสียหายของประชาชนที่พบในขณะนี้ ได้แก่ความเสียหายต่อชีวิต การเสียชีวิตจากการจมน้ำ หรือไฟฟ้าดูดซึ่งถือว่าเป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
หากผู้เสียชีวิตได้ทำประกันชีวิต และหรือประกันอุบัติเหตุไว้ ก็จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และควรตรวจสอบว่าผู้เสียชีวิตเป็นสมาชิกของกลุ่มองค์กรใดหรือไม่ เพราะอาจมีการจัดทำประกันกลุ่มไว้ หรือกรณีเป็นผู้ถือบัตรเงินสด บัตรเครดิต หรือบัตร ATM บัตรต่าง ๆ เหล่านี้ บริษัทหรือธนาคารเจ้าของบัตรส่วนใหญ่จะจัดทำประกันภัยไว้ให้ผู้ถือบัตรด้วย
ความเสียหายต่อรถยนต์ สำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถได้มีการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 ไว้ หากรถจมน้ำหรือถูกน้ำพัดพาไปได้รับความเสียหาย ก็จะได้รับความคุ้มครอง โดยการซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิม หรือกรณีเป็นความเสียหายสิ้นเชิงก็จะได้รับการชดเชยใช้เต็ม ตามกรมธรรม์ ความเสียหายต่อบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หากเจ้าของบ้านได้ทำประกันอัคคีภัย และซื้อเพิ่มเติมภัยน้ำท่วมไว้ด้วย ก็จะได้รับความคุ้มครองสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งถ้าเจ้าของบ้านได้มีการใช้บริการสินเชื่อจากธนาคาร ส่วนใหญ่จะมีการทำประกันภัยอัคคีภัยไว้ด้วย ถ้าไม่ทราบ สามารถตรวจเช็คเบื้องต้นได้กับธนาคารผู้ให้บริการสินเชื่อ นั้น
สำหรับประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในครั้งนี้ หากมีการจัดทำประกันภัยไว้ ขอให้รีบแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัทประกันภัยเจ้าของกรมธรรม์ ซึ่งบริษัทประกันภัยทุกบริษัทพร้อมในการให้บริการด้านการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยเร็ว ส่วนท่านที่ยังไม่ทราบว่ามีประกันภัยหรือไม่ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องด้านการประกันภัย โปรดแจ้งสำนักงาน คปภ.จังหวัอขอนแก่น เลขที่ 4/1 ถนนหน้าศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์หมายเลข 043-244280-1 และ 043-241638 หรือสายด่วนประกันภัย 1186
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-..-..-.-.-
ทีมข่าว/สวท.ขก
จำนวนคนอ่าน 1551 คน จำนวนคนโหวต 6 คน

  จำนวนคนโหวต 6 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
17%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
83%

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 20/1 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ 043 227 402 แฟกซ์ 043 227 404
email : prd_region1@hotmail.com , nbt_ray@hotmail.com , janemoku@gmail.com