E_SAN HIGHLIGHT_January2558

more
สขร. >> ข่าวทั่วไป สขร.
มหาสารคามเตรียมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์สวมเสื้อสีขาว

วันที่ 4 มิ.ย. 2556 )

คณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2556 เตรียมจัดนิทรรศการและกิจกรรมการประกวดต่างๆ ภายใต้คำขวัญ ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน พร้อมรณรงค์สวมเสื้อสีขาว เพื่อแสดงออกถึงการร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วันนี้ (4 มิ.ย.56) ในการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2556 ของฝ่ายจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ซึ่งมีนายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมและประธานคณะกรรมการ ได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ที่จังหวัดมหาสารคาม โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองมหาสารคาม ได้ร่วมกันจัดขึ้นเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามและอุทยานการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2556 จังหวัดมหาสารคาม จะเริ่มด้วยการเดินขบวนรณรงค์ของนักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายในงานจะมีพิธีมอบธงสัญลักษณ์ต่อต้านยาเสพติดแก่หมู่บ้าน ชุมชน การกล่าวปฏิญาณตน การจัดนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นิทรรศการทู บี นัมเบอร์วัน การแสดงบนเวที การประกวดแดนเซอร์ รุ่นอายุ 10-15 ปี และ 15-22 ปี ประกวดละครสั้นระดับมัธยมและชุมชน การประกวดพูด ระดับประถมศึกษา และการแข่งขันฟุตซอล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2556 กำหนดขึ้นภายใต้คำขวัญ ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน พร้อมนี้ยังจะได้รณรงค์ให้ประชาชนสวมเสื้อสีขาว เพื่อแสดงออกถึงการร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดด้วย

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

จำนวนคนอ่าน 1 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 20/1 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ 043 227 402 แฟกซ์ 043 227 404
email : prd_region1@hotmail.com , nbt_ray@hotmail.com , janemoku@gmail.com