FONTSIZE
สขร. >> สนับสนุนการแก้ใขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤต
พยากรณ์อากาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2556

วันที่ 29 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 172 คน)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
 
อากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน กับมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่
โดยมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่
ส่วนมากทางด้านตะวันออกของภาค
อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-41 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
 
ลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา 10:00 น.
ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในระยะนี้
อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนล่างแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของประเทศไทยในช่วงวันที่ 31 มีนาคม-2 เมษายน 2556 ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่
จำนวนคนอ่าน 173 คน จำนวนคนโหวต 0 คน