E_SAN HIGHLIGHT_January2558

more
สขร. >> ข่าวทั่วไป สขร.
จัดหางานประจวบฯ เตือนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว ต้องขอรับใบอนุญาตทำงานภายใน 15 วัน

วันที่ 7 ธ.ค. 2555 )

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เตือนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว ต้องขอรับใบอนุญาตทำงานภายใน 15 วัน

นางอารมณ์ วาจารัตน์ จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า กรณีแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ เมื่อได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราว และได้รับการตรวจลงตราและประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (NON L-A) แล้ว ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดภายใน 15 วัน มิเช่นนั้นจะถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (VISA) และจะถูกดำเนินการส่งกลับประเทศต่อไป สำนักงานจัดหางานจังหวดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว มาขอรับใบอนุญาตทำงานให้ทันภายในเวลาที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-602270 ต่อ 14 ,15 ในวันและเวลาราชการ

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ 

 

จำนวนคนอ่าน 1 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 20/1 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ 043 227 402 แฟกซ์ 043 227 404
email : prd_region1@hotmail.com , nbt_ray@hotmail.com , janemoku@gmail.com