E_SAN HIGHLIGHT_January2558

more
สทน. >> โครงการมายไอดอลคนต้นแบบ
43...โรงเรียนบ้านโคกตีเต นราธิวาส นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษไทย

วันที่ 29 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 661 คน)

โรงเรียนบ้านโคกตีเต นราธิวาส นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษไทย
 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 โรงเรียนบ้านโคกตีเตได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมการอ่านจับใจความระดับชั้น ป.1-3 และ ป.4-6 ณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ซึ่งผลการแข่งขัน ระดับชั้น ป.1-3 ได้รับรางวัลที่ 3 ได้แก่ เด็กหญิงธันยธร เพชรพิมล และระดับ ป.4-6 ได้รับรางวัลที่ 3 ได้แก่ เด็กหญิงสุภารัตน์ บกสวาทชา
 
จำนวนคนอ่าน 662 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 20/1 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ 043 227 402 แฟกซ์ 043 227 404
email : prd_region1@hotmail.com , nbt_ray@hotmail.com , janemoku@gmail.com