E_SAN HIGHLIGHT_January2558

more
FONTSIZE
สวท. และ สปชส.
สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง

วันที่ 4 เม.ย. 2555 )

สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ เลขานุการ จำนวน 1 อัตรา , เลขานุการประจำองค์คณะ จำนวน 1 อัตรา , พนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา
นายเฉลิมศักดิ์ ละม้ายแข ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น เปิดเผยว่า สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ เลขานุการ จำนวน 1 อัตรา , เลขานุการประจำองค์คณะ จำนวน 1 อัตรา , พนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครในระหว่างวันที่ 2 – 27 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจติดต่อทราบรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น เบอร์โทร 043-227433 – 4 ต่อ 210
 
 ...............................
นางศิรินทรา แก้วบุญเรือง/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 460 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 20/1 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ 043 227 402 แฟกซ์ 043 227 404
email : prd_region1@hotmail.com , nbt_ray@hotmail.com , janemoku@gmail.com